Fredag 3.mai 2024 arrangerte Haugaland Motorklubb treningslederkurs, noe som gjør at vi kan ta opp igjen kjøreaktivitet på klubbkvelder. Dan Linkjølen fra Motorsport Norge holdt kurset og vi var 18 deltagere.

Det betyr at vi nå er ganske mange som kan være med å sørge for at vi kan legge til rette for trygg og lærerik kjøring for klubbens medlemmer.

På kurset lærte vi om sikkerhet ved kjøring, opparbeidelse av området vi kan kjøre på, hvordan legge til rette for gode kjøreferdigheter og hvilke regler som gjelder for kjøring på lukket område.

Nå er veien videre slik at styret lager retningslinjer for hvordan aktiviteten skal foregå, setter opp dugnadslister for treningslederne og planlegger oppstarten.

Dette blir bra og vi gleder oss til å komme i gang.