Kurs

Haugaland Motorklubb har som en en rekke forskjellige kurs og temakvelder for sine medlemmer. Kurs og temakvelder vil være tilknyttet klubbens hovedaktiviteter, og spenne fra opplæring i bruk av klubbens utstyr og sveisekurs, til båtførerprøve og trafikal sikkerhet.

Vi tilbyr:

Motorkurs

Maskinførerkurs

Båtførerkurs

Trafikksikkerhet

Dokumentert opplæring

Andre relevante kurs

Båtførerkurs

MOBILVERSJON

Kurs

Haugaland Motorklubb har som en en rekke forskjellige kurs og temakvelder for sine medlemmer. Kurs og temakvelder vil være tilknyttet klubbens hovedaktiviteter, og spenne fra opplæring i bruk av klubbens utstyr og sveisekurs, til båtførerprøve og trafikal sikkerhet.

Motorkurs

Maskinførerkurs

Båtførerkurs

Trafikksikkerhet

Dokumentert opplæring

Andre relevante kurs