Verksted

Verkstedet til Haugaland Motorklubb er et eget bygg på 300m² hvor medlemmer av klubber har tilgang til et stort utvalg verktøy og utstyr for mekking og vedlikehold av kjøretøy. Verkstedet kan benyttes til egne kjøretøy, og klubben har lagerplass til biler og mopeder for lengre prosjekt. Verkstedet benyttes også for vedlikehold av klubbens egne ATVer og maskiner. I verkstedet finner medlemmene alt de trenger av verktøy og utstyr for å jobbe på motoriserte kjøretøy. Verkstedet har et stort utvalg av verktøy, hydrauliske løftebukker for biler og sykler, kompressor og luftverktøy, motorheis, hydraulisk presse, spillojlebeholder, delevasker og ellers alt en finner i et moderne bilverksted. Våre medlemmer vil få opplæring i bruk av de forskjellige verktøyene, så de trygt kan benytte seg av dem. Aktiviteten i verkstedet baserer seg på samspill og samarbeid, hvor erfaringer og kunnskap blir delt mellom medlemmene, og hvor en hjelper de som trenger det.

Vi har:

Verktøy

Hydraulisk løftebukk

Luftverktøy

Løftebukk

Delevask

Hydraulisk presse

Vaskeplass

MOBILVERSJON

Verksted

Verkstedet til Haugaland Motorklubb er et eget bygg på 300m² hvor medlemmer av klubber har tilgang til et stort utvalg verktøy og utstyr for mekking og vedlikehold av kjøretøy. Verkstedet kan benyttes til egne kjøretøy, og klubben har lagerplass til biler og mopeder for lengre prosjekt. Verkstedet benyttes også for vedlikehold av klubbens egne ATVer og maskiner. I verkstedet finner medlemmene alt de trenger av verktøy og utstyr for å jobbe på motoriserte kjøretøy. Verkstedet har et stort utvalg av verktøy, hydrauliske løftebukker for biler og sykler, kompressor og luftverktøy, motorheis, hydraulisk presse, spillojlebeholder, delevasker og ellers alt en finner i et moderne bilverksted. Våre medlemmer vil få opplæring i bruk av de forskjellige verktøyene, så de trygt kan benytte seg av dem. Aktiviteten i verkstedet baserer seg på samspill og samarbeid, hvor erfaringer og kunnskap blir delt mellom medlemmene, og hvor en hjelper de som trenger det.

Verktøy

Hydraulisk løftebuk

Luftverktøy

Løftebukk

Delevask

Hydraulisk presse

Vaskeplass