Om stillingen

Haugaland Motorklubb er en klubb for motorinteresserte i alle aldre. Klubben ønsker å skape et godt og inkluderende miljø for alle medlemmene, hvor man kan utvikle praktiske ferdigheter både når det gjelder kjøring og enkle reparasjoner i felleskap.

Formålet med Haugaland Motorklubb: «Skape en arena der motorinteresserte barn, unge og voksne samles i trygge, utviklende og lærerike omgivelser»

Haugaland motorklubb er etablert i Gismarvik, en «oase» av et sted med godt tilrettelagte fasiliteter med både verksted og en sosial arena og to baner for ferdighetstrening med cross- sykler fra 5 år og oppover.

Haugaland motorklubb har nylig utviklet en motorbane for ferdighetstrening hvor unge kan kjøre klubbens motorkjøretøy i trygge omgivelser med egnet sikkerhetsutstyr.

Klubben er medlem i Norges Motorsportklubb og har utdannet trenere, og alle som skal kjøre tar lisenskurs før kjøring.

Klubben søker etter en daglig leder som kan ta klubben videre og i større grad rekruttere ungdom med behov for en arena for aktivitet og sosialt fellesskap. Klubben ønsker også å være en rekrutteringsarena for næringslivet.

Daglig leder har kontorplass samlokalisert med flere selskaper i So Vetrhus AS. Som daglig leder av Haugaland Motorklubb blir en også i en del av stillingen knyttet opp til andre oppgaver i dette selskapets regi.

Ansvarsområde daglig leder:

 • Ha administrativt ansvar for klubben, herunder økonomi, sponsormidler, diverse søknader samt forefallende arbeid
 • I samarbeid med styret utarbeide strategi og handlingsplan for klubben
 • Lede og utvikle aktivitetslederne i klubben
 • Videreutvikle, oppdatere og sørge for at klubbens retningslinjer for kjøring og aktivitet blir implementert og fulgt opp
 • Samarbeid med næringsliv og sponsorer
 • Utvikle samarbeid med ulike instanser for å rekruttere ungdom med behov for aktivitet og sosialt fellesskap

Krav til stillingen:

 • Utdanning innen administrasjon og ledelse ønskes, men er ikke noe absolutt krav
 • Erfaring fra barne- og ungdomsarbeid
 • Erfaring som trener og leder vil vektlegges
 • Gode datakunnskaper og administrative evner
 • Erfaring med prosesser knyttet til sponsorer og søknadsskriving
 • Initiativrik og utviklingsorientert
 • Gode sosiale ferdigheter

Epost: ibratteteig@gmail.com
Adresse: Gismarvikvegen 195, Aksdal

Søknadsfrist 18. august 2024

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: Inger Lise Bratteteig
Stillingstittel: Styreleder i klubben
Epost: ibratteteig@gmail.com

Søk her

Søknadsskjema

Navn(Påkrevd)
Epost(Påkrevd)
Last opp CV-en din i .pdf, .doc eller .docx-format
Accepted file types: pdf, doc, docx, Max. file size: 25 MB.
Søknadstekst kan enten lastes opp eller skrives inn i fritekstfeltet under.