Kurs for aktivitetsledere ved kjøring v/Motorsport Norge

Haugaland Motorklubb er blitt medlem av Motorsport Norge. Det medfører at vi nå ligger under et forbund som gir tillatelse til å tilby kjøring av sykler og ATVer på området vårt.

Representanter fra Motorsport Norge kommer på besøk til klubben i uke 18, fredag 3.mai, for å godkjenne området for kjøring. De vil samtidig ha teoretisk opplæring for interesserte ledere over 16 år, så her er det bare til å melde seg på sånn at vi kan børste støv av maskinene og ta dem i bruk igjen.
Kurset holdes på ettermiddagen fra kl. 16.30-20.30.

Her trenger vi at så mange som mulig melder seg på, for å bli med og dra i gang aktiviteten igjen.
Påmelding til daglig leder på e-post ingvild@sovetrhus.no eller telefon 90541135.


Autopia Expo 2024

Søndag 7. april arrangerte Haugaland Motorklubb tur til motormessen Autopia Expo i Stavanger, for medlemmene i klubben. Det ble en kjekk, opplevelses- og innholdsrik dag.
En stor takk til Suldalsbussen som sponset transporten for oss denne dagen! Det verdsettes enormt, og bidrar til at vi kan arrangere ulike aktiviteter i klubben!