Oppfriskningskurs for bilførere over 65 år

I forbindelse med årets refleksdag som var 19. oktober, har Tysvær frivilligsentral fått tildelt midler fra Trygg Trafikk til å arrangere et trafikkoppfriskningskurs for eldre beboere over 65 år i kommunen.

Dette førte til et samarbeid med Haugaland Motorklubb, som også ønsker å fremme et sikkert trafikkbilde gjennom ulike aktiviteter, for alle aldersgrupper. Dermed har Tysvær Frivilligsentral og Haugaland Motorklubb, i samarbeid med Trygg Trafikk, gått sammen om å arrangere to gratis kurs som tar om aktuelle tema i trafikkbildet, for kommunens voksne befolkning.

Dette kurset skal være en hyggelig måte å friske opp kunnskaper om bilkjøring og trafikksikkerhet. Flere tusen bilførere har gjennomført kurset gjennom Statens Vegvesen tidligere, og erfaringene fra deltagerne har vært svært positive. Oppfriskningskurset går over to timer fordelt på to kursdager, hvor det første kurset blir holdt i Haugaland Motorklubbs lokaler på Gismarvik, på kveldstid, og det andre blir avholdt på Tysværtunet, på dagtid. Å arrangere kurset både på dagtid og kveldstid, på to ulike lokasjoner, gjør at vi håper å favne flest mulig mennesker og at flest mulig får muligheten til å delta.

Kurset tar opp ulike tema som er aktuelle i trafikken, som for eksempel vikeplikt, rundkjøring, veioppmerking, lyskryss, lysbruk, motorvei, forbikjøring og parkeringsbestemmelser. Det legges opp til diskusjon, erfaringsdeling og samtale rundt temaene. Det blir ikke gjennomført noen form testing av kjøreferdigheter eller kunnskap om trafikkregler, ei heller er det fare for å miste førerkortet i denne sammenhengen.

Ansvarlig for gjennomføring av kurset er en dyktig konsulent i Transportkompetanse, som også er kjørelærer for lette kjøretøy i TK Trafikkskole.

Tysvær kommune og Haugaland Motorklubb håper ved gjennomføring av kurset at flere av kommunens innbyggere føler seg tryggere og i trafikken, og at kurset oppleves som nyttig å ta med seg videre i sine kjøreopplevelser


Dekkskift for medlemmer

Vi har verktøy og utstyr tilgjengelig for våre medlemmer som ønsker å bytte til sommer/vinterhjul. I tillegg har vi også utstyr for rengjøring og vedlikehold av dekkene, slik at de er klare til neste sesong.